Thời Sự

Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ Ba, 16/07/2019

Ngày 15/7/2019, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Đến nay, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp có 81 hội viên. 5 năm qua, Chi hội đã tham gia ý kiến vào trên 230 dự thảo văn bản của trung ương và địa phương, tham gia thẩm định hơn 200 dự thảo văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh… Các ý kiến tham gia, thẩm định đều đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu. Hoạt động PBGDPL tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; Chi hội tổ chức gần 400 lớp PBGDPL cho cán bộ và nhân dân với hơn 35 nghìn lượt người tham gia, 10 đợt tập huấn nâng cao và cập nhật kiến thức pháp luật cho 300 luật gia của các chi hội, huyện hội. Hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật đáp ứng yêu cầu của nhân dân và các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; Chi hội đã phối hợp tư vấn và trợ giúp được trên 800 vụ việc; tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng 160 vụ việc… góp phần ổn định ANCT, TTATXH.

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp xác định nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019-2024 tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Điều lệ Hội, Chỉ thị 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư về thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội Luật gia trong tình hình mới; tăng cường vận động để những người có đủ điều kiện, tâm huyết tự nguyện gia nhập Hội; đổi mới hoạt động PBGDPL cho các hội viên thông qua sinh hoạt Hội, vận động đông đảo hội viên tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật qua các hình thức khác nhau; tiếp tục đẩy mạnh các loại hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý qua các hoạt động chuyên môn của Chi hội; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát, thi hành pháp luật…

Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã bầu Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 7 thành viên.

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: