Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch theo Luật Quy hoạch

Thứ Ba, 16/07/2019

Sáng 15/7/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà

Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 ngày 05/02/2018 để giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, sau hơn 1 năm triển khai, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật nên kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Việc triển khai còn chậm, thực tế một số khái niệm còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau, dẫn đến việc lúng túng trong áp dụng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong thực thi các quy định của Luật Quy hoạch, nhất là việc triển khai lập quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch điện, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh... Các đại biểu chỉ rõnhững vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Đây là luật mới, lần đầu tiên được áp dụng, có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật; tập trung triển khai lập các Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; khẩn trương cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, đáp ứng nhiệm vụ triển khai lập các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đây là một trong những luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, trong quá trình triển khai luật, tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, đề xuất kế hoạch thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã nêu; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện Luật Quy hoạch. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ thực hiện quy hoạch vùng tỉnh, gắn với quy hoạch vùng thủ đô và các quy hoạch khác của trung ương theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: