Thời Sự

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 12/07/2019

Sáng 10/7/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Tạ Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên được chú trọng thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối đã kết nạp được 68 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 101 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.333 đảng viên, với 71 tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, các TCCSĐ đã góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn khối đạt hơn 20.452 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 785 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy trong Đảng bộ khối tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội; triển khai kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng luôn được Đảng bộ khối chú trọng thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được chú trọng. Kết quả đánh giá hàng năm, có từ 94% TCCSĐ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 91% . Việc thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, theo nguyên tắc tập trung dân chủ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng cũng như những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ tới, phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời xây dựng Đảng bộ TSVM.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: