Thời Sự

Hoạt động của HĐND tỉnh quý II/2019

Thứ Năm, 11/07/2019

* Trong quý II/2019, trên cơ sở các văn bản, tờ trình xin ý kiến của UBND tỉnh, Thường trực HĐND đã tổ chức các phiên họp để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp và cho ý kiến vào 28 văn bản, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến việc cấp, hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát sinh của tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

* Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật vềkhám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. Qua giám sát,Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh đánh giá thực trạng công tác khám, chữa bệnh và các trang thiết bị phục vụ công tác này hiện nay; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh; những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đội ngũ bác sĩ; vấn đề đầu tư, đào tạo, thu hút nhân tài tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh; có lộ trình phù hợp để phát triển các trạm y tế xã, phường; có giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; giải quyết những vướng mắc giữa bảo hiểm y tế với người khám,chữa bệnh; quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn thời gian qua, đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh rà soát, quy hoạch lại hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để đầu tư đúng hướng; tăng cường nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh, đơn vị y tế; có giải pháp căn cơ để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030...

* Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh. Qua giám sát cho thấy, việc triển khai các nghị quyết còn nhiều bất cập như: Chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi; chưa có phương án xử lý cụ thể đối với các công trình thủy lợi do các HTX tự đầu tư hoặc nhân dân tự đóng góp xây dựng. Số liệu thống kê diện tích gieo trồng và số liệu diện tích tưới, tiêu của các địa phương chưa thống nhất. Một số nội dung của các nghị quyết chưa triển khai thực hiện được. Kết luận buổi giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện các báo cáo, trong đó, bổ sung đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong thực hiện 3 nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần đánh giá tác động của các nghị quyết gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng các công trình thủy lợi; ban hành định mức quy trình quản lý các công trình thủy lợi; cấp bù kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí; nghiên cứu, đề xuất bổ sung mục tiêu hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, đất đai và các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

* Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung nhấn mạnh đến những kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần như: Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nạo vét kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải quyết việc tranh chấp hồ Ninh Hà (xã Kim Long, Tam Dương); giải quyết yêu cầu giao 26 ô đất tại xã An Hòa (Tam Dương); yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại vườn ươm cá trên địa bàn xã Vân Trục (Lập Thạch); giải quyết dứt điểm, khắc phục tồn tại do việc thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai… Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh và cử tri. Khi phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri cần cụ thể, đúng thẩm quyền, có văn bản xác định rõ ràng thời hạn hoàn thành, thời hạn báo cáo kết quả; các nội dung trả lời kiến nghị cần thẳng thắn, chính xác, rõ kết quả, tiến độ thực hiện, đảm bảo độ tin cậy, tính thuyết phục của nội dung trả lời.

* Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực I về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Vĩnh Phúc. Qua báo cáo của UBND tỉnh và các đơn vị cho thấy, công tác chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của kiểm toán đã được UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung kiến nghị của kiểm toán chú trọng triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các kiến nghị kiểm toán đối với các nội dung đang thực hiện hoặc chưa thực hiện; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đang thi công, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để có khối lượng quyết toán; khẩn trương ban hành quy định sửa đổi hoặc thay thế quy định mức tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước khi chuyển đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp; ban hành chính sách về khuyến nông phù hợp với điều kiện địa phương.

* Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Qua giám sát cho thấy: Số phòng học còn thiếu khá nhiều; tình trạng thiếu, thừa cục bộ, mất cân đối về đội ngũ nhà giáo vẫn tồn tại; trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các nhà trường phổ thông chủ yếu được đầu tư, trang bị từ những năm 2003 đến năm 2010, hàng năm chưa bố trí nguồn kinh phí để duy tu bảo dưỡng, nên phần lớn đã xuống cấp, hỏng, chưa được đầu tư thay mới; công trình vệ sinh trong nhiều trường học xuống cấp, cần thiết phải cải tạo và thiếu khá nhiều (toàn tỉnh thiếu 530 nhà vệ sinh và 884 nhà vệ sinh cần thiết phải cải tạo, sửa chữa). Kết luận giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, UBND các xã, phường, thị trấn và các nhà trường tập trung rà soát lại mạng lưới trường lớp, từ đó có kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư các công trình giáo dục theo lộ trình, thứ tự ưu tiên. Đồng thời, tập trung xây dựng đủ phòng học, quan tâm xây dựng các công trình phụ trợ, nhất là công trình vệ sinh trường học. Cùng với đó, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để thực hiện giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới, nghiên cứu đề xuất với tỉnh bổ sung số cán bộ quản lý còn thiếu cho các nhà trường, có cơ chế để huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục có hiệu quả, không nên chạy theo thành tích mà dễ dãi trong việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn.

* Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (kỳ giữa năm 2019). Qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trình rà soát hồ sơ, đảm bảo căn cứ pháp lý; có báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ các ý kiến của đại biểu; đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

* Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 10 điểm trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp trước. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến nhóm vấn đề: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông vận tải; tài nguyên vàmôi trường; xây dựng... Các đại biểu và cơ quan chức năng đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri ngay trực tiếp tại hội nghị; các ý kiến không thuộc thẩm quyền được Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp bằng văn bản để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: