Thời Sự

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 11/07/2019

* Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”

Trong 2 ngày (9 - 10/7/2019), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương, có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Về phía tỉnh, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT; 11 đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đến chúc mừng và 255 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh về dự Đại hội.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, MTTQ các cấp đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tập hợp các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý kiến, kiến nghị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Khánh Linh - Nguyễn Lượng

Công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo tiếp tục được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh quan tâm tổ chức. 5 năm qua, Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã vận động được gần 250 tỷ đồng, xây dựng hơn1.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ giống, vốn để phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,11% năm 2018.Công tác giám sát, phản biện xã hội dần đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, trong đó, MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hàng trăm cuộc giám sát và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật ở các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động toàn dân chung sức, chung lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên tăng 10% trở lên; hàng năm, có hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Đến năm 2020, 100% MTTQ các cấp trong tỉnh thành lập được Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân; 100% khu dân cư, hộ gia đình đăng ký và thực hiện có hiệu quả, chất lượng 5 nội dung Cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đến năm 2020, cơ bản không còn hộ nghèo phải ở nhà tạm hoặc khó khăn về nhà ở.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ các cấp đạt được trong những năm qua.

Để MTTQ tiếp tục giữ vững sứ mệnh cao cả là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ các cấp cần phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò trong việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp; thống nhất hành động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các đồng chí đã thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, BCH Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” và lẵng hoa tươi thắm.

Đại hội đã hiệp thương cử 69 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; cử 7 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hoàng Nga

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: