Thời Sự

Hôm nay, 11-7-2019 Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Năm, 11/07/2019

Sáng nay (11/7/2019), Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, các ban của HĐND 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp cuối năm 2018)...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và kiện toàn thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và dự kiến sẽ xem xét, thông qua 24 Nghị quyết.

Dự kiến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12/7/2019. Kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh.

Đ.H.HTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: