Thời Sự

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương giàu mạnh

Thứ Hai, 06/05/2019

Cách đây 65 năm, ngày 7-5-1954, chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX và đến nay, tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ, trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn". "Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới".

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…

Đóng góp vào chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm trước, với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, Vĩnh Phúc đã huy động hàng vạn dân công cùng nhiều phương tiện chuyên chở lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí, đạn dược ra mặt trận. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 1954, trong đó, tập trung chủ yếu cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Vĩnh Phúc đã huy động hơn 10.000 dân công đi phục vụ chiến dịch, phục vụ chuyên chở lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí, đạn dược ra mặt trận theo kế hoạch; bổ sung cho các đơn vị gần một nghìn bộ đội chủ lực ; cung cấp cho tiền tuyến hơn 38.000kg thực phẩm và 350 xe thồ. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Phúc còn huy động hàng nghìn dân công ngày đêm phục vụ tại chỗ cho bộ đội chiến đấu như đoàn dân công Đại đội 15 vùng địch hậu được mệnh danh là “Đơn vị anh cả”, luôn dẫn đầu ở những nơi khó khăn, ác liệt nhất; sửa chữa cầu, đường, làm phà đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt chiến dịch.

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tự hào trước những thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được trong thời gian qua.

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, hoạt động bảo trợ xã hội, giảm nghèo được đặc biệt chú trọng. Nhiều dự án trọng điểm quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã và đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được tỉnh tập trung chỉ đạo. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố. Công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội được đẩy mạnh; công tác quốc phòng được quan tâm và giữ vững.

Những thành tựu mà tỉnh đạt được trong những năm qua là rất quan trọng. Đây là tiền đề để Vĩnh Phúc tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với truyền thống của quê hương, sự năng động, sáng tạo, đoàn kết của nhân dân các dân tộc của tỉnh trong kháng chiến khi xưa, cũng như trong lao động sản xuất thời bình hiện nay, chúng ta tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và hướng tới đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, phấn đấu trở thành thành phố Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Vĩnh PhúcTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc