Thời Sự

Báo Vĩnh Phúc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII)

Thứ Hai, 17/06/2019

Ngày 14/6/2019, Đảng ủy Báo Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) đến toàn thể đảng viên,CB-CCVC trong cơ quan.

Tại hội nghị, đảng viên, CB-CCVC được truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế và các chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XII): Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30 ngày 22/1/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chỉ thị 33 ngày 18/3/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân…

Đảng ủy Báo Vĩnh Phúc yêu cầu sau hội nghị này, các đảng viên, CB-CCVC tiếp tục nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư để làm tốt công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào sống.

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: