Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện

Thứ Tư, 12/06/2019

Chiều 11/6/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Quy định của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện”.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Trường Khanh

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Thường trực, Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy.

Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tạo sự đồng bộ, liên thông trong hoạt động của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân,đồng thời, làm căn cứ để cấp ủy cấp huyện xây dựng quy chế làm việc, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, trong chương trình công tác năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Dự thảo Quy định về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện”.

Để xây dựng dự thảo quy định này, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan và quy chế làm việc của 82 Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc 9 tỉnh, thành phố. Đồng thời, phân tích, tổng hợp báo cáo tổng kết của 63 Tỉnh ủy, Thành ủy về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp huyện. Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, địa phương có liên quan…

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đều khẳng định sự cần thiết và mong muốn Quy định về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện” sớm được ban hành. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo Quy định cần chỉnh sửa, bổ sung một số từ ngữ, nội dung để Quy định vừa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông với các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương có liên quan vừa linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng địa phương...

Các địa phương đã tham gia góp ý, bổ sung một số nội dung liên quan đến: Quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý cấp huyện; chức năng tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC của công dân ở cấp huyện; thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật của Ban Thường vụ cấp huyện đối với các cơ quan đơn vị cấp huyện; việc điều động, bổ nhiệm cán bộ liên quan đến lực lượng công an, quân sự cấp huyện; việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý; quy trình bổ nhiệm cấp phó thuộc các cơ quan, đơn vị ngành dọc của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn, trừ các cơ quan quân sự, công an; việc bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các hội đặc thù, hội quần chúng cấp huyện; mối quan hệ công tác, phối hợp của Ban Thường vụ, cấp ủy cấp huyện và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; quy định về thẩm quyền, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Thường vụ cấp huyện liên quan đến công tác rà soát, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp huyện, việc bổ nhiệm các chức danh phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện…

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các địa phương vào dự thảo Quy định của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện”. Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Tổ Biên tập của Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nội dung góp ý của các địa phương để nhanh chóng hoàn thiện Quy định trình Ban Bí thư xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ các Huyện, Thành ủy nghiêm túc tiếp thu các nội dung, ý kiến đóng góp của các địa phương, tiếp tục nghiên cứu văn bản Quy định dự thảo, để khi Quy định được ban hành sẽ thuận lợi trong quá trình áp dụng triển khai, thực hiện tại địa phương.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: