Thời Sự

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 10/06/2019

Sáng 7/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Lượng

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Sau 3 năm (2016-2018) thực hiện 3 nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết số 33 về cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ, thủy lợi nội đồng; Nghị quyết số 201 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh; Nghị quyết số 202 về một số chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, ngân sách tỉnh đã dành gần 770 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tỉnh dành hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ cây vụ đông; hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ thuốc diệt chuột cho người dân. Qua đó, từng bước chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng và mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa giá trị sản xuất đạt hơn 143 triệu đồng/ha đất canh tác. Nhiều doanh nghiệp, HTX sản xuất rau, quả với quy mô lớn được hình thành, phát triển, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai các nghị quyết còn nhiều bất cập như: Chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật quản lý khai thác công trình thủy lợi; chưa có phương án xử lý cụ thể đối với các công trình thủy lợi do các HTX tự đầu tư hoặc nhân dân tự đóng góp xây dựng. Số liệu thống kê diện tích gieo trồng và số liệu diện tích tưới, tiêu của các địa phương chưa thống nhất. Một số nội dung chưa triển khai thực hiện được như: Hỗ trợ mua mới bò sữa từ ngoại tỉnh; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi quy mô 10ha; hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất quy mô từ 2ha trở lên đối với khu vực miền núi, 3ha trở lên đối với vùng còn lại để sản xuất trồng trọt quy mô lớn. Bên cạnh đó, việc tích tụ ruộng đất để doanh nghiệp thuê còn khó khăn và các địa phương chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp do sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết nên rủi ro cao, lợi nhuận thấp…

Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh đánh giá kỹ hơn những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, bất cập trong việc triển khai, thực hiện từng nghị quyết, nhất là kết quả triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của từng địa phương; việc hình thành các mô hình, chuỗi sản xuất tập trung; nguyên nhân vì sao doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; cơ chế quản lý hỗ trợ giá thủy lợi phí; giải pháp quản lý, xử lý rác thải trên công trình thủy lợi… Nhiều đại biểu đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh lại một số nội dung liên quan đến cơ chế hỗ trợ giống, ban hành nghị quyết mới cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng dự thảo tờ trình ban hành nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết số 202 và trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm. UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao thu nhập cho nông dân; cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; cơ chế chính sách đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung và hỗ trợ thiết bị xử lý nước gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT đánh giá hiệu quả các mô hình nông nghiệp để có giải pháp nhân rộng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện các báo cáo, trong đó, bổ sung đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong thực hiện 3 nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần đánh giá tác động của các nghị quyết gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng các công trình thủy lợi; ban hành định mức quy trình quản lý các công trình thủy lợi; cấp bù kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí; nghiên cứu, đề xuất bổ sung mục tiêu hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, đất đai và các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: