Thời Sự

Ủy ban MTTQ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Hai, 10/06/2019

Ngày 7/6/2019, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019,đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;đồng thời, thực hiện các quy trình công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Ly

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh; đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện và cấp cơ sở. Thông qua các hoạt động của mặt trận, đã góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các nội dung pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ, góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý số lượng nhân sự chủ chốt có 4 đồng chí, gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch (từ nguồn nhân sự tái cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019). Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII đã bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII và các đồng chí: Vũ Văn Bằng, Nguyễn Xuân Viễn, Đỗ Thị Ngọc Hân, hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: