Thời Sự

Khơi thông điểm nghẽn, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế

Thứ Năm, 22/04/2021

Trong bối cảnh tình hình KT- XH cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng gặp khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…, với sự nỗ lực và quyết tâm cao độ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các chỉ tiêu KT- XH năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015- 2020 của tỉnh đã hoàn thành; đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng của sự năng động, linh hoạt và bản lĩnh. Để đạt được những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020- 2025, cùng với ưu tiên phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy SXKD; trong đó xác định các điểm nghẽn để tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực được đặt lên hàng đầu.

Nhờ làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, người dân tại xã Tuân Chính (Vĩnh Tường) được canh tác trên những thửa ruộng lớn, bằng phẳng, có thể đưa cơ giới hóa vào sản xuất một cách đồng bộ nhất. Ảnh: Trà Hương

 

Nhất quán quan điểm lấy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu con người; đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự xã hội và môi trường là 3 trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng với tiếp tục ưu tiên cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD để đạt được những mục tiêu quan trọng đã đề ra.

Với sự quyết liệt, khẩn trương trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh đã xác định rõ 4 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ là: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, kiểm điểm trách nhiệm của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, xây dựng phương án bổ sung nguồn lực cho những nơi có thể hấp thụ vốn...

Tăng cường thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các Khu- Cụm công nghiệp, khu đô thị, đẩy nhanh tiến độ đấu giá; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai...

Tập trung các biện pháp tăng thu ngân sách, giải quyết dứt điểm các khoản chi đã có trong kế hoạch, chi chuyển nguồn...; yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ các nguồn thu, quản lý chặt đối tượng, thu hết các khoản nợ tồn đọng; giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc về thuế...

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác thanh tra- kiểm tra công vụ, đẩy mạnh kiểm soát trách nhiệm thực thi; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ, thờ ơ, vô cảm với công việc, sẵn sàng điều chuyển những vị trí không đảm đương công việc được giao...

Bắt đầu bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, gắn với lợi ích và cuộc sống của người dân, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu nhiệm kỳ 2020- 2025, Vĩnh Phúc có sự đổi mới về tư duy, quyết liệt trong hành động để khai thông các điểm nghẽn và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển KT- XH.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND, trong đó đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, nhằm khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, đặc biệt tập trung vào các nhóm giải pháp:

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án; chấp hành nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt chính sách miễn, giảm thuế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, lãi suất, thuế, thị trường tiêu thụ; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội...

Chỉ đạo HĐND tỉnh ban hành các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ đầu tư, phát triển Cụm công nghiệp; hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021- 2025; hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; phát triển ngành nghề nông thôn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

Nhờ vậy, trong bối cảnh hầu hết các địa phương trong cả nước gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu KT- XH bởi dịch bệnh, kinh tế của Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình đạt quân 7,1%/năm (MTĐH tăng 7-7,5%/năm).

Năm 2020, quy mô nền kinh tế đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015, bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng.

Năng suất lao động tăng bình quân 8,38%/năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Đặc biệt, trong khi quy mô nền kinh tế chiếm 1,7% GDP cả nước thì công nghiệp Vĩnh Phúc đóng góp đến 4,5% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

Vĩnh Phúc được coi là điểm sáng của sự năng động, linh hoạt và bản lĩnh khi vượt qua mọi khó khăn, nhất là địa phương đầu tiên trong cả nước ghi nhận ca Covid-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai vẫn tiềm ẩn phức tạp, việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới dự báo sẽ có nhiều khó khăn.

Tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông tối đa các nguồn lực trong xã hội để đẩy mạnh phát triển KT- XH là việc làm cấp bách cũng như lâu dài.

Theo đó, nhiệm vụ quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển xã hội được đặt lên hàng đầu.

Cùng với thu hút, quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực), tiếp tục áp dụng triệt để cơ chế chính sách thu hút đầu tư để đáp ứng mục tiêu phát triển, tỉnh tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm giải trình để kiểm soát quyền lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kiểm tra, giám sát, cũng như nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, các chính sách hỗ trợ; chung tay cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì SXKD và đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn.

Anh TúTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: