Thời Sự

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 03/06/2019

Sáng 31/5/2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các kế hoạch tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bao gồm: Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30 ngày 22/1/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chỉ thị 33 ngày 18/3/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 14 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 34 ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực phát triển kinh tế và một số văn bản của Tỉnh ủy như: Kế hoạch 33 ngày 6/5/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; công văn số 2496 ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai phổ biến Quy định số 179 ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị, quy định chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ…

Sau hội nghị này, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị để thực hiện chỉ thị, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khẳng định: Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo. Nhiều chi, Đảng bộ đã đưa nội dung chỉ thị vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, nhiều đơn vị đã biến việc thực hiện Chỉ thị 05 thành các phong trào thi đua gắn với bình xét, đánh giá đảng viên, cán bộ cuối năm. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh...

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm gắn với những giải pháp cụ thể, trong đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu…

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc