Thời Sự

Tích cực giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp

Thứ Hai, 19/04/2021

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng KT-XH, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhất mặt bằng các cụm công nghiệp (CCN), tạo quỹ đất sạch để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư SXKD.

Công ty Cổ phần KEHIN đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương Ảnh: Trần Tỉnh

 

Theo quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 32 CCN, với tổng diện tích gần 700 ha.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 15 CCN được thành lập, giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng và 4 CCN được coi là hình thành thu hút được 559 dự án, tạo việc làm cho hơn 7.600 lao động.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB các CCN để thu hút các hộ gia đình, doanh nghiệp đầu tư vào SXKD, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ như:

Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021; Quyết định 26 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí đầu tư, phát triển CCN; Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 50 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN.

Theo đó, đến tháng 4/2021, toàn tỉnh có 4 CCN: Yên Đồng, Tề Lỗ, thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc), Tân Tiến (Vĩnh Tường) đã giải phóng xong mặt bằng và được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, thu hút được hơn 400 doanh nghiệp, hộ gia đình vào SXKD, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.

Cụm công nghiệp Đồng Sóc (Vĩnh Tường) GPMB đạt 92%; các CCN: Đồng Văn, làng nghề Minh Phương (Yên Lạc) đã GPMB được hơn 70%.

Với phương châm có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần KEHIN đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục CCN làng nghề Minh Phương.

Được biết, dự án CCN làng nghề Minh Phương được đầu tư xây dựng tại thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) với tổng diện tích 33,3ha. Đến nay, dự án đã GPMB được hơn 24 ha, đạt hơn 74%.

Mặc dù thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB và phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các Ban của Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện và chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền đến người dân, song, đến nay vẫn còn 99 hộ chưa chấp thuận, không phối hợp kê khai, kiểm đếm diện tích bồi thường GPMB.

Để dự án sớm được hoàn thành, UBND huyện Yên Lạc cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác đền bù, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai dự án.

Theo đánh giá của Sở Công thương, công tác bồi thường GPMB các CCN gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư.

Cụ thể, CCN Vĩnh Sơn do UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường) làm chủ đầu tư, đã tiến hành kiểm đếm, nhưng còn 5 hộ dân có đất trong cụm chưa hợp tác.

CCN Thanh Lãng đang giải quyết những kiến nghị của người dân về công tác bồi thường GPMB.

CCN An Tường nhiều năm nay Hội đồng bồi thường huyện và xã An Tường đã tổ chức họp, thông báo và triển khai kiểm đếm thực hiện việc bồi thường GPMB, nhưng hầu hết 263 hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch cụm không hợp tác.

Nguyên nhân do có sự chênh lệch giữa đơn giá của Nhà nước với giá trị thực tế, dẫn đến việc người dân so sánh mức giá đền bù.

Do không đồng ý với giá đền bù, người dân không đồng ý ký vào phương án kiểm kê, kiểm đếm, không bàn giao mặt bằng khi đã có quyết định thu hồi đất.

Một số chính quyền địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu quy định của pháp luật về công tác thu hồi đất.

Để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, GPMB tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với sự vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền để người dân hiểu về quy định của pháp luật về các trường hợp dự án thuộc Nhà nước thu hồi đất.

Công khai, minh bạch thông tin trong công tác quy hoạch, bồi thường, GPMB; xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm tối đa quyền lợi cho người dân có đất thu hồi; kiên quyết thực hiện quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp hộ gia đình có đất bị thu hồi không chấp hành quy định của pháp luật.

Đặc biệt, mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01 về một số biện pháp đặc thù bảo đảm công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh sẽ thưởng GPMB nhanh cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi theo tiến độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng tại thực địa kể từ ngày hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi nhận được thông báo chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

HĐND tỉnh còn hỗ trợ thêm kinh phí ngoài quy định hiện hành không quá 1 tỷ đồng/ 1 dự án cho lực lượng công an tham gia thực hiện công tác GPMB theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/01 dự án cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường GPMB, tổ chức chính trị xã hội các cấp, UBND cấp xã, tập thể, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ tham gia tuyên truyền vận động người có đất thu hồi chấp hành chủ trương thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng tại địa phương.

Qua đó giúp Vĩnh Phúc khơi thông điểm nghẽn trong công tác GPMB, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh.

Mai LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: