Thời Sự

Huyện ủy Yên Lạc: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Thứ Sáu, 16/04/2021

Ngày 16/4, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Yên Lạc khen thưởng cho các cá tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua. Ảnh: Nguyễn Lượng

Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã tổ chức học tập, quán triệt đến 100% chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo chủ đề từng năm; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát…

Bên cạnh việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được nhân dân quan tâm, một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác tại các chi, đảng bộ của huyện là việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tinh thần, thái độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo được nâng lên; cán bộ, CCVC ý thức tu dưỡng rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm; thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Yên Lạc là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: