Thời Sự

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ Tư, 29/05/2019

Trong 2 ngày (28, 29/5/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị và học tập, quán triệt một số nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Tới dự, có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan đặt ra cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến việc học, Bác căn dặn: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin là phải học tinh thần Chủ nghĩa Mác-Lênin, học lập trường, quan điểm và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm, phương pháp luận ấy, giải quyết tốt những vấn đề của thực tiễn. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo tinh thần Quy định số 164 của Bộ Chính trị là nhằm bổ sung, cung cấp những thông tin mới, đồng thời nâng cao nhận thức, trình độ về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên. Vì vậy, việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị được giao.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trình độ lý luận chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được nâng lên. Các cán bộ đã vận dụng tốt kiến thức vào công việc cụ thể của từng địa phương, đơn vị, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của những chuyên đề học tập tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị chủ động bố trí, sắp xếp công việc ở cơ quan, địa phương, tham gia học tập nghiêm túc. Trên cơ sở những nội dung lĩnh hội tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của tỉnh cần tiếp tục tự nghiên cứu, tìm hiểu, gắn học tập lý luận và kiến thức được cập nhật vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả, thiết thực nhất.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an truyền đạt chuyên đề: Những vấn đề nổi bật về an ninh, đối ngoại trong nước và thế giới thời gian qua; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quang Minh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề: Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa-Vấn đề lý luận và thực tiễn.

Hôm nay (29/5), hội nghị tiếp tục chương trình làm việc; nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và bế mạc.

N.PTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: