Thời Sự

Huyện ủy Vĩnh Tường sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 14/04/2021

Sáng 14/4, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

5 năm qua, Huyện ủy Vĩnh Tường đã lãnh, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, từng địa phương đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

Từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, trở thành hành động tự giác, việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của số đông cán bộ, đảng viên.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, cách làm mới, hiệu quả; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt hơn 11%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 54,5 triệu đồng vào năm 2020.

Vĩnh Tường cũng là huyện dẫn đầu tỉnh trong thực hiện dồn thửa đổi ruộng; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh mang lại giá trị kinh tế cao.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách xã hội đạt kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương trong huyện cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện một số nhiệm vụ đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm và những vấn đề mà nhân dân quan tâm liên quan đến công tác dồn thửa đổi ruộng; vấn đề xử lý vi phạm Luật Đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý ô nhiễm môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu và thực chất.

Nhân dịp này, 51 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đã được Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Thúy Hường

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: