Thời Sự

Thành ủy Vĩnh Yên: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 14/04/2021

Ngày 14/4, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

 

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên trao Giấy khen tặng các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Dương Chung

Từ năm 2016 đến nay, Thành ủy Vĩnh Yên đã ban hành hơn 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của thành phố đã tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, công tác bảo vệ môi trường… đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm hoặc có kế hoạch lộ trình giải quyết cụ thể.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên. Một số cấp ủy đảng đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về học và làm theo Bác được chú trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của các tập thể, cá nhân trong công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 như triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn; học và làm theo Bác từ những công việc thường ngày…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh, để tiếp tục đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tiếp tục rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cần xác định rõ những nội dung đột phá thực hiện trong năm 2021 nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm và khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã khen thưởng 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Lê Mơ
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: