Thời Sự

Giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2016-2020

Thứ Tư, 14/04/2021

Sáng 14/4, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn 2016-2020

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng kết luận giám sát. Ảnh: Trường Khanh

 

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh Ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 17 công trình, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích hơn 584 ha.

Đến nay, chủ đầu tư đã và đang thực hiện 15 dự án, với diện tích gần 500 ha, đạt hơn 84%. Hiện còn 2 dự án chưa thực hiện do chủ đầu tư đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan để làm căn cứ thu hồi đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giao đất theo quy định.

Tại Nghị quyết số 49 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc thì chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn toàn tỉnh là 7.322 ha.

Từ cuối năm 2015 đến hết năm 2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 12 nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tổng số công trình dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 58, Luật Đất đai 2013 là 3.756 dự án, với diện tích được phép chuyển mục đích hơn 4.450 ha, trong đó, đất lúa gần 4.300 ha, đất rừng đặc dụng hơn 100 ha, đất rừng phòng hộ hơn 73 ha.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển mục đích được 1.558 công trình, với diện tích hơn 1.978 ha, chiếm 41,48% tổng số lượng công trình, dự án được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích và chiếm 46,23% tổng diện tích đất lúa được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị làm rõ kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa còn thấp; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân một số dự án được giao đất nhưng chưa thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đã tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, các đại biểu tham gia và nhấn mạnh trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, UBND các cấp cần tập trung trong công tác xây dựng quy hoạch sử dụng đất; chỉ đưa các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất khi có quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định; cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các sở, ban, ngành, xã, phường, thị trấn để đưa vào quy hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị UBND tỉnh, trên cơ sở ý kiến của đại biểu chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung hoàn thiện báo cáo; chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát dự án quá thời gian quy định của Luật Đất đai không thực hiện để thu hồi đất theo quy định; đẩy nhanh thủ tục hành chính trong các khâu lập và triển khai thực hiện dự án.

Mai Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: