Thời Sự

Đẩy mạnh công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Ba, 13/04/2021

Chiều 13/4, các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ báo cáo Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng

Định hướng công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh là tập trung, định hướng thống nhất, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai công tác thông tin đối ngoại về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất và người, lịch sử văn hoá, những thành tựu, tiềm năng phát triển KT – XH của Vĩnh Phúc, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển KT – XH, nâng cao vị thế của tỉnh trong và ngoài nước.

Tập trung ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới tiên tiến, thân thiện với môi trường. Chú trọng thu hút FDI từ các tập đoàn đa quốc gia. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời hướng tới các đối tác tiềm năng đến từ châu Âu (Đức, Ý) và Hoa Kỳ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Ngoại vụ hoàn thiện đề án công tác đối ngoại và các đơn vị khác hoàn thiện hợp phần riêng rẽ. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá tổng quan chương trình xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút đầu tư vào những thị trường có hiệu quả. Các địa phương, đơn vị khác đề xuất từng hợp phần để hoàn thiện đề án xong trước ngày 30/4/2021

Thành NamTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: