Thời Sự

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới qua công tác bầu cử

Thứ Ba, 13/04/2021

Nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp không chỉ thể hiện mục tiêu bình đẳng giới trong công tác bầu cử mà còn phát huy vai trò, đóng góp của phụ nữ trong sự phát triển KT - XH của tỉnh. Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, việc đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đặc biệt quan tâm.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương tuyên truyền công tác bầu cử cho hội viên.

Nhằm góp phần đảm bảo đúng cơ cấu, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt ít nhất 35% tổng số người ứng cử, phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, UBND các cấp cùng các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử trên địa bàn.

Tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, việc đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng người ứng cử, trong đó, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp luôn được xã quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hợp Thịnh Đỗ Quân Chính cho biết: Với dân số gần 7.500 người, xã Hợp Thịnh được bầu 25 đại biểu HĐND, trong đó, có 8 đại biểu nữ. Sau hiệp thương lần 2, số lượng nữ tham gia ứng cử là 19 người/52 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, đạt 36,5%.

Việc lựa chọn người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc thông qua công tác hiệp thương giới thiệu. Các ứng cử viên, trong đó, có các nữ ứng cử đều có tín nhiệm rất cao nơi cư trú.

Bởi vậy, công tác bầu cử của xã tính đến thời điểm này rất thuận lợi, nhân dân tin tưởng, đồng thuận, an ninh trật tự đảm bảo; không có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư phức tạp xảy ra.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử huyện Tam Dương đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử ở các địa phương, chú trọng đảm bảo cơ cấu, số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đến nay, huyện Tam Dương có 64 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó, cơ cấu đại biểu nữ là 33/64 người chiếm 51,6%.

Để đảm bảo chất lượng ứng cử viên nói chung và nữ ứng cử đại biểu HĐND nói riêng, huyện Tam Dương thực hiện nhiều giải pháp như quan tâm tới công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; bố trí, sử dụng cán bộ nữ phù hợp; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhằm phát huy vai trò của cán bộ nữ trong nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Với vai trò đại diện cho hội viên phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh có nhiều hoạt động tích cực trong việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giới thiệu hội viên đủ năng lực, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đặc biệt, với vai trò thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Hội LHPN tỉnh tham gia giám sát bằng nhiều hình thức như: Tham gia đoàn giám sát thực hiện giám sát bầu cử tại các huyện, thành phố; giám sát chuyên đề, phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp để nghe phản ánh của Hội phụ nữ cơ sở về việc thực hiện chủ trương, pháp luật về bầu cử.

Hội LHPN các cấp còn tham dự vào các ban, tiểu ban bầu cử ở địa phương; phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên nữ để hiệp thương, đảm bảo đúng quy định về cơ cấu, số lượng theo pháp luật bầu cử.

Để đồng hành cùng các ứng cử viên nữ trong công tác bầu cử, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, nhất là những ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu.

Trong công tác tuyên truyền, thực hiện hướng dẫn của cấp trên, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các cấp chú trọng tuyên truyền về vai trò, vị trí, những đóng góp tích cực của các nữ ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, lựa chọn bầu những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, năng lực, có tâm, xứng đáng làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Với sự chỉ đạo tích cực của BCĐ, Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cấp, ngành, địa phương, cơ cấu, thành phần, số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định.

Sau hiệp thương lần 2, tổng số nữ ứng cử ĐBQH khóa XV là 6/12 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 50%. Số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 50 người, chiếm tỷ lệ 50%; đại biểu HĐND huyện là 270 người, chiếm (46,1%); đại biểu HĐND xã là 2.551 người, chiếm 38,2%.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, 100% nữ ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo đúng quy định của luật bầu cử; các nữ ứng cử viên đều đảm bảo về trình độ chuyên môn và được sự tín nhiệm của 100% cử tri.

Có thể nhận thấy, việc đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong việc triển khai công tác bầu cử ở các địa phương, đơn vị.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò, trí tuệ của cán bộ nữ trong quá trình phát triển KT - XH của tỉnh.

Bài, ảnh: Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: