Thời Sự

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận về dự án Luật Kiến trúc

Thứ Tư, 22/05/2019

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày thứ 2, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc; thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh thảo luận tại kỳ họp

Thảo luận về dự án Luật Kiến trúc, đại biểu Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu và cụ thể hóa quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan…; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật. Đồng chí đề nghị cân nhắc nghiên cứu việc quy định bản sắc văn hóa kiến trúc cho các tỉnh, thành phố để có sự đồng nhất; trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng tư vấn kiến trúc; quy định về thời hạn của chứng chỉ hành nghề kiến trúc không còn phù hợp cần xem xét lại…

Linh Duy (t/h)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: