Thời Sự

Một nhiệm kỳ thành công

Thứ Sáu, 09/04/2021

Ngày 9/4, dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 22, kỳ họp cuối cùng của HĐND khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành thảo luận sôi nổi tại hội trường.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Lỗ Tất Chánh (Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường) đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc ban hành các Nghị quyết và thực hiện chức năng giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu đề nghị HĐND tỉnh khóa tới quan tâm tới 5 vấn đề sau: Quan tâm hơn đến việc ban hành các nghị quyết về chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là các chính sách đặc thù phục vụ cho phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh.

Tăng cường giám sát trách nhiệm của chính quyền các cấp và các đơn vị trong việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; giám sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quản lý nguồn nước ngập lụt trên địa bàn tỉnh để đưa vào khai thác, giải quyết những bất cập hiện nay về tình trạng ngập lụt.

Quan tâm xây dựng nhà máy rác thải tập trung của tỉnh bằng công nghệ hiện đại; tiếp tục xây dựng và ban hành chính sách về hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất, dồn thửa đổi ruộng.

Đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua và cơ bản nhất trí với báo cáo của các cơ quan, đại biểu Phạm Quang Nguyên (Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tam Đảo) mong muốn trong nhiệm kỳ tới HĐND tỉnh cũng như các cấp, ngành sẽ có sự đột phá, nhất là thay đổi phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó có những biện pháp căn cơ xác định hướng đi của Vĩnh Phúc, thể hiện cụ thể vào từng quy hoạch của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Đại biểu Hoàng Văn Dũng (Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Yên Lạc) nêu ý kiến về một số vấn đề: Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu để tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương trong thực hiện.

Có giải pháp khắc phục hạn chế trong thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp; xem xét việc sát nhập một số chức danh và đơn vị trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm những chính sách về giáo dục, thu hút nhân lực ngành y tế, nhất là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, các tiêu chuẩn bổ nhiệm trạm trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn;…

Cùng thảo luận đóng góp vào báo cáo công tác nhiệm kỳ và hoạt động của VKSND tỉnh, đại biểu Nguyễn Thế Hùng (Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Lập Thạch) và đại biểu Lê Thị Phương Hoa (Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Sông Lô) đánh giá cao hoạt động của VKSND 2 cấp.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề suất một số nội dung: VKSND 2 cấp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, tích cực chủ động thực hiện triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trong công tác nghiệp vụ kiểm sát.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là kiểm sát viên cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong báo cáo; quan tâm đặc biệt đến công tác thống kê tội phạm và làm nổi bật vai trò phối hợp của VKSND trong thực hiện nhiệm vụ khi tổng hợp vào báo cáo.

Thường trực HĐND tỉnh khóa tới cần tăng cường công tác giám sát đối với VKSND 2 cấp; MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò trong việc giám sát hoạt động của VKSND 2 cấp; quan tâm đến điều kiện hoạt động của đội ngũ cán bộ VKSND 2 cấp.

Đại biểu Nguyễn Xuân Viễn (Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tam Dương) nhấn mạnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn đặc biệt của HĐND tỉnh với những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đại biểu bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ tiếp theo, với sự tín nhiệm của cử tri, các đại biểu khóa tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đặc biệt tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp thiết thực tại các kỳ họp; Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai toàn diện và thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua thảo luận, đa số ý kiến các vị đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cơ quan và cho rằng các báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của các cơ quan.

Các ý kiến đại biểu nhất trí và cho rằng HĐND tỉnh khóa XVI là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật.

HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ giám sát đến quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện.

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới của HĐND tỉnh khóa XVI trong công tác giám sát của HĐND, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục.

Qua đó làm sâu sắc thêm các bài học kinh nghiệm và đưa ra các kiến nghị thiết thực để HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, cải tiến góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đối với báo cáo công tác nhiệm kỳ của UBND tỉnh, đa số ý kiến đại biểu tán thành với báo cáo và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh.

Các đại biểu cho rằng trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự đồng hành và giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh và sự đổi mới, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh đã góp phần vào thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh.

Bên cạnh thảo luận về kết quả đạt được, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá sâu sắc và làm rõ hơn về những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực...

Các đại biểu có ý kiến về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của VKSND, TAND tỉnh cơ bản đã phản ánh đầy đủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các cơ quan.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp và cũng là thời điểm triển khai thực hiện các luật, bộ luật mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Song VKSND, TAND tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu được giao. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng Báo cáo của VKSND, TAND tỉnh đánh giá chưa thật sự đầy đủ, kỹ lưỡng về một số tồn tại, hạn chế, dẫn đến việc phân tích nguyên nhân chưa thật sự sâu sắc, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề nghị cần đánh giá đầy đủ hơn, tập trung phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp tương xứng để khắc phục những hạn chế chủ yếu trong nhiệm kỳ.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu để hoàn thiện các báo cáo công tác nhiệm kỳ.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và trong những năm tiếp theo.

Bình Duyên

(lược ghi )

Ảnh: Dương Hà


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: