Thời Sự

Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XVI: Tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ Sáu, 09/04/2021

Chiều 9/4, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức kỳ họp thứ 22 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Hà

Tới dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2021 của HĐND tỉnh để đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Hà

 

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND, thường trực, các ban HĐND tỉnh hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

HĐND tỉnh cùng với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, TTATXH, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Đa số các đại biểu phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh luôn năng động, sáng tạo, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND.

Các kỳ họp của HĐND tỉnh có sự cải tiến, khắc phục hạn chế của các kỳ họp trước. Nghị quyết của HĐND tỉnh nhìn chung ban hành đúng quy trình, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện.

Công tác giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi, hình thức giám sát, kịp thời phát hiện và chỉ ra tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, mức tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so với bình quân cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư, đi vào hoạt động; xây dựng hệ thống hạ tầng khung đô thị theo hướng đồng bộ; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; giáo dục luôn xếp trong tốp đầu cả nước, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được đảm bảo. An sinh xã hội được mở rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đạt những kết quả quan trọng; hiệu lực quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, các đại biểu phân tích, đánh giá rõ kết quả, thành tựu đạt được; hạn chế, bất cập trong tổ chức hoạt động, nguyên nhân của hạn chế, bất cập, phân tích rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND, VKSND tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài việc đánh giá, phân tích những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu tập trung thảo luận sâu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng HĐND tỉnh khóa XVI là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu, dấu ấn nổi bật như: Tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ giám sát đến quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương cũng như thực hiện tốt chức năng đại diện.

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới của HĐND tỉnh khóa XVI trong công tác giám sát của HĐND. Nhiệm kỳ 2016- 2021, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh đã nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Phát biểu kết luận kỳ họp thứ 22, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã để lại những dấu ấn nổi bật.

Để hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 và chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2026 theo nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trước mắt thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của các năm tiếp theo.

Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị, kiểm tra, giám sát và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. .

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, TAND, VKSND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự kỳ họp, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ Nhất HĐND khóa mới được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND. Nội dung trọng tâm của kỳ họp là bầu các chức danh của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo cho kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bạch Dương

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: