Thời Sự

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương lần 4, khóa XXX

Thứ Năm, 08/04/2021

Ngày 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của huyện trong quý I/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trà Hương

 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2021; kết quả công tác xây dựng Đảng; báo cáo triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Dương; tiến độ thực hiện công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Huyện ủy giao năm 2021…

Ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Trong quý I/2021, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng của huyện ước đạt hơn 470 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số công trình quan trọng; thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 690 tỷ đồng, bằng 91% dự toán tỉnh giao.

Công tác bồi thường GPMB được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB, kịp thời giải quyết vướng mắc mặt bằng các công trình, dự án.

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, chú trọng. Tổng nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện năm 2021 là gần 1.000 tỷ đồng.

Huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ đối với các đối tượng được hưởng chính sách, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Trong quý I, đã giải quyết việc làm cho 712 lao động; cấp hơn 1.500 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Song song với nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng luôn được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác tư tưởng, giáo dục; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên.

Trong 3 tháng đầu năm, Huyện ủy quyết định chuẩn y kết nạp 25 quần chúng ưu tú vào Đảng; tiếp nhận, giới thiệu sinh hoạt Đảng cho 44 đồng chí chuyển từ nơi khác đến.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể, sáng tạo, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý II/2021, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình một cách hiệu quả.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử.

Tổ chức thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, kết luận... của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đúng Luật Đầu tư công; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch vùng huyện Tam Dương theo đúng quy định. Quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự ở những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đặc biệt liên quan đến bầu cử.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung từng bước giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được giao.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: