Thời Sự

MTTQ huyện Lập Thạch, MTTQ thành phố Phúc Yên: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Sáu, 17/05/2019

* Trong 2 ngày 15 - 16/5/2019, Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh Nguyễn Lượng

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ huyện Lập Thạch đã chủ động, sáng tạo, đa dạng các hình thức vận động, tăng cường tập hợp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự hướng dẫn của MTTQ và các tổ chức thành viên, nhân dân huyện Lập Thạch tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ môi trường...

Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện có 169/214 khu dân cư đạt danh hiệu "Thôn văn hóa", chiếm 79%; hơn 32.600 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 100% khu dân cư đã xây dựng được quy ước, hương ước, tổ hòa giải. Huyện đã hoàn thành chương trình phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. 100% thôn dân cư có tổ vệ sinh môi trường hoạt động thường xuyên; phong trào trồng cây xanh, sạch làng, đẹp ngõ, đẹp khuôn viên được toàn dân đồng tình hưởng ứng…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Lập Thạch tiếp tục đề ra mục tiêu tăng cường đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy dân chủ; nêu cao vai trò giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng 5 chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch. Đồng chí đề nghị, MTTQ huyện Lập Thạch cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gắn với từng chương trình, nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ huyện cần đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, có tác động trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động;chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộ mặt trận và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận khu dân cư; kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lập Thạch đã hiệp thương cử 61 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV. Đồng chí Phùng Thế Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy,Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Trong 2 ngày (15 - 16/5/2019), Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Dương Hà

Cùng dự, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã, phường, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của thành phố và 152 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp thành phố Phúc Yên đã triển khai hiệu quả công tác mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung và phương thức hoạt động thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị- xã hội, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội được MTTQ thành phố triển khai hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế, phương thức thực hiện. 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 6,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 75 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 4,8 tỷ đồng; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với những nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hơn.

MTTQ các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm nhận một địa chỉ đỏ về nhân đạo; tích cực vận động xây dựngQuỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo về vốn, cây, con giống… để họổn định cuộc sống.

Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Phúc Yên đã hiệp thương cử 46 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ thành phố khóa IV, đồng chí Lưu Văn Giang, Ủy viên BTV Thành ủy được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quỳnh Hương - Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: