Thời Sự

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021

Thứ Tư, 07/04/2021

Ngày 7/4, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I/2021. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến. Ảnh: Dương Hà

 

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng trong quý I/2021, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác KTGS trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Trung Hải phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Dương Hà

 

UBKT Trung ương chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 30 của BCH Trung ương quy định thi hành Chương VII; Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật Đảng.

Trong quý I/2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 1.700 tổ chức Đảng và hơn 6.300 đảng viên, trong đó có hơn 1.400 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 32 tổ chức Đảng; 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ…

Trong quý I/2021, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các cuộc KTGS theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời những biểu hiện vi phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn. Trong quý I/2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành KTGS 87 tổ chức Đảng và 81 đảng viên.

Về công tác thi hành kỷ luật Đảng, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức Đảng và 35 đảng viên. Thông qua công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác KTGS trong Nghị quyết Đại hội XIII và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thành các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn phải đảm bảo khoa học, đồng bộ, dễ thực hiện, khắc phục những bất cập trong công tác KTGS hiện nay.

Chú trọng đổi mới, cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Tập trung KTGS tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBKT Tỉnh ủy căn cứ kết luận của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBKT các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Trung Hải đề nghị UBKT các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát nội dung triển khai của UBKT Trung ương để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021 trên địa bàn.

Trong đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KTGS theo đúng quy định. Cấp ủy, UBKT các cấp đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng trong năm 2020; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư KNTC đối với cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; đơn thư KNTC về công tác bầu cử.

Tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, xem xét, giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; các tổ chức Đảng có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ… góp phần thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Hoàng Nga

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: