Thời Sự

Giúp nông sản Vĩnh Phúc vươn ra thị trường quốc tế

Thứ Tư, 07/04/2021

Thực hiện chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tuy nhiên, để tạo ra các sản phẩm nông sản có chất lượng đồng đều, an toàn, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch đã được Trung ương, tỉnh ban hành về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng nông sản và thu nhập cho người dân.

Một số sản phẩm mật ong của Công ty cổ phần Ong Tam Đảo đã được xuất khẩu. Ảnh: Thế Hùng

Triển khai thực hiện Quyết định số 588/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, từ năm 2011 đến nay, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong tỉnh đã từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung và phát huy lợi thế của từng địa phương.

Tỉnh đã phê duyệt và triển khai ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ khảo nghiệm, lựa chọn các dòng thuần, kết hợp với kỹ thuật canh tác, tạo ra các giống cây trồng chất lượng, năng suất cao, khả năng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, sinh thái trên địa bàn tỉnh, nhằm thay thế các giống truyền thống năng suất, chất lượng thấp; cải tạo và phát triển giống vật nuôi, chế biến, bảo quản nông sản; xây dựng liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp và phát triển các mô hình sản xuất nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị...

Đến nay, đã hình thành một số vùng chăn nuôi lợn, gia cầm; trồng lúa chất lượng, rau, hoa, bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại... theo quy mô lớn, tập trung.

Trong đó, sản xuất rau, quả an toàn theo chuỗi liên kết ở tỉnh tương đối phát triển và đạt hiệu quả cao hơn so với các loại cây trồng khác.

Tỉnh đã hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với 29 cơ sở sản xuất chế biến rau, quả; 2 chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN theo chuỗi liên kết giá trị: "Xây dựng mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao" đối với sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh và sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc.

Đồng thời, hỗ trợ xây dựng mô hình HTX nông nghiệp hoạt động thông qua việc hỗ trợ lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản, thiết bị chế biến nông sản, nhà lưới, nhà màng....

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có những doanh nghiệp lớn đầu tư vào trồng trọt bằng việc thuê đất của nông dân để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị: VinGroup, OFP...; sản phẩm rau, quả như: Thanh long ruột đỏ, ớt... đã được mở rộng thị trường xuất khẩu sang Malaysia, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Cùng với đó, tỉnh có 142 trang trại chăn nuôi lợn và 70 trang trại nuôi gà áp dụng công nghệ nuôi chuồng kín; hơn 1.025 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm góp phần vào việc gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến chè xuất khẩu sang một số thị trường như: Pakistan, Đài Loan và các nước Trung Đông với sản lượng chè thành phẩm xuất khẩu khoảng 5.000 tấn/năm.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Dũng Đạt (thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên) xuất khẩu ớt quả tươi sang thị trường Trung Quốc với sản lượng 2 nghìn tấn/năm.

HTX nông thôn mới Đại Phúc (Thị trấn Đạo Đức, Bình Xuyên) xuất khẩu quả thanh long ruột đỏ Lập Thạch sang thị trường Australia, Malaysia; Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (thị trấn Đạo Đức, Bình Xuyên) xuất khẩu mật ong sang thị trường Hàn Quốc, một số nước Trung Đông với sản lượng xuất khẩu ước đạt 10.000 sản phẩm/năm.

Giai đoạn 2011- 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh bình quân đạt 2,5%/năm, trong đó: Giai đoạn 2010-2015 đạt 3,14%, giai đoạn 2016-2020 đạt 1,87%.

Nông nghiệp luôn được xác định là ngành kinh tế có vai trò quan trọng đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn 30% lực lượng lao động của tỉnh, là nhân tố quyết định xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhìn chung còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành những vùng nguyên liệu quy mô lớn để phục vụ cho chế biến, xuất khẩu.

Việc áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu còn hạn chế.

Sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn là sản phẩm thô; việc áp dụng công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản còn hạn chế là "rào cản" trong xuất khẩu nông sản.

Quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất diễn ra chậm nên số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít, nhất là lĩnh vực chế biến, xuất khẩu nông sản...

Để nông sản "xuất ngoại" hiệu quả, tỉnh đang chỉ đạo ngành nông nghiệp tích cực tháo gỡ các "điểm nghẽn" về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Ưu tiên phát triển các ngành hàng lợi thế, có thị trường tiêu thụ như: Lúa chất lượng, chuối tiêu hồng Yên Lạc, thanh long ruột đỏ Lập Thạch; Bí đỏ, cà chua, dưa chuột, ớt, ngọn su su, nấm...; đồng thời, quản lý chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm, ngành hàng, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo ATVSTP.

Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tạo đột phá năng suất, chất lượng...

Hồng NhậtTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: