Thời Sự

MTTQ các cấp huyện Tam Dương phát huy vai trò trong công tác bầu cử

Thứ Tư, 07/04/2021

Với vai trò, chức năng của mình, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tam Dương tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; quyết tâm cùng với các cấp, các ngành tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Cán bộ MTTQ xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham mưu, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử huyện, các tiểu ban bầu cử huyện và ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ động tham mưu, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn theo đúng quy trình.

Ủy ban MTTQ huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kèm theo lịch trình công việc; tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và Ban công tác mặt trận các thôn dân cư, TDP; hướng dẫn cụ thể quy trình các bước hiệp thương để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật...

Trên cơ sở quy định về số đại biểu được bầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện hiệp thương thống nhất xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu là 32 đại biểu, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất giới thiệu số người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 64 người.

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu chính thức là 340 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 676 người.

Nhằm đảm bảo cho công tác giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, ngay sau khi có kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ đại biểu ứng cử tiến hành lựa chọn giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn người ứng cử làm hồ sơ, nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Đã có 64 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và 663 người được giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử, người tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan tới quá trình tổ chức bầu cử ở địa phương...

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương Bùi Thị Thủy: Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao, bên cạnh việc chuẩn bị tốt công tác hiệp thương, lựa chọn người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn theo quy định, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước.

Tập trung tuyên truyền những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; chủ động nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ các cấp với Ủy ban Bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp trong việc triển khai các bước của công tác bầu cử…

Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tam Dương nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: