Thời Sự

MTTQ huyện Sông Lô, MTTQ huyện Yên Lạc: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Tư, 15/05/2019

* Ngày 14/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ huyện Sông Lô lần thứ III. Ảnh: Trường Khanh

Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô; Hà Vũ Tuyến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm lực về tinh thần, vật chất của đông đảo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được duy trì và ngày càng tạo sức lan toả. Năm 2018, toàn huyện có trên 90% số thôn đạt danh hiệu thôn dân cư văn hóa; 84,6% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, MTTQ huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Đến cuối năm 2018, toàn huyện đã có 14/16 xã về đích NTM…

Công tác an sinh xã hội, vận động, giúp đỡ người nghèo tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện đã vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp hộ nghèo xây mới và sửa được 66 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 566 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 17 tỷ đồng. Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 1,7 tỷ đồng; quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” trên 780 triệu đồng… Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã thể hiện tốt vai trò, vị trí trong công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM…

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Sông Lô xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của nhân dân. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Tăng cường vai trò tập hợp, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM....

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; hướng về cơ sở, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị với nhân dân trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở…

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ, cử 55 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ huyện lần thứ III và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ huyện, khóa III, đồng chí Nguyễn Ngọc Khang được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Trong 2 ngày (13 - 14/5/2019), Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Yên Lạc, nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ; đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của huyện và 179 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Lạc lần thứ XXI. Ảnh: Dương Chung

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã nỗ lực triển khai các nội dung công tác mặt trận gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp đã thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã tích cực vận động giúp đỡ người nghèo được hơn 16,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 281 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 8,6 tỷ đồng; trao hàng chục nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới...

Năm 2015, Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã và đang được MTTQ các cấp huyện Yên Lạc thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ gìn trật tự xã hội và giải quyết tốt các vấn đề đặt ra ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc và đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để phát huy hơn nữa những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị MTTQ các cấp trong huyện không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động của MTTQ. Tổ chức mặt trận phải lắng nghe, thực sự là người đại diện quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi cán bộ mặt trận phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực để vận động, tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ công tác tới đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và phải thực sự là nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Lạc đã hiệp thương cử 47 người tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI, đồng chí Nguyễn Khoa Văn, Ủy viên BTV Huyện ủy được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngô Tuấn Anh - Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: