Thời Sự

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 62 và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị tại Huyện ủy Tam Đảo

Thứ Ba, 14/05/2019

Ngày 13/5/2019, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 62 và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị tại huyện Tam Đảo về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; về hội quần chúng. Cùng đi, có đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và một số phòng, ban, hội quần chúng của huyện Tam Đảo.

Thực hiện Kết luận số 62 và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp huyện Tam Đảo đã tổ chức triển khai nghiêm túc; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng được nâng cao. Các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng triển khai thực hiện các đề án phát triển KT-XH theo chương trình, kế hoạch công tác.

Chính quyền các cấp chủ động phối hợp hoạt động với MTTQ, các tổ chức đoàn thể thông qua quy chế, chương trình phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. MTTQ, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Với phương châm đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, hệ thống MTTQ, đoàn thể và các hội quần chúng đã hoạt động linh hoạt, chú trọng thu hút các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia công tác mặt trận, đoàn thể,tạo sự đa dạng về thành phần, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng trong hội viên và nhân dân của một số tổ chức hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu tính chủ động trong tham mưu; công tác tập hợp quần chúng về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao; việc nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua còn hạn chế…

Tại hội nghị, đại diện MTTQ, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng trên địa bàn huyện Tam Đảo đã làm rõ hơn những vấn đề thành viên đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương quan tâm: Các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên tại các xã, thị trấn, trong doanh nghiệp; công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy từ cơ sở đến thôn có sự bất cập không; chức năng nào của MTTQ, các tổ chức đoàn thể đạt hiệu quả (chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hay bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân); vai trò tham mưu của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện Kết luận số 62, Kết luận số 102 của Bộ Chính trị với cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò của các đoàn thể trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 62 và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị tại huyện Tam Đảo. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm đến hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt hoạt động đối thoại với nhân dân; chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đồng bộ giữa tính xã hội và tính chính trị trong các phong trào thi đua, cuộc vận động; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; tích cực vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tham mưu đối với cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những kiến nghị, đề xuất của huyện Tam Đảo, Đoàn kiểm tra sẽ nghiêm túc tiếp thu và tổng hợp trong toàn quốc để trình Bộ Chính trị.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc