Thời Sự

Giám sát việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách, giai đoạn 2013-2018

Thứ Hai, 13/05/2019

Chiều 10/5/2019, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đã có buổi giám sát việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, giai đoạn 2013-2018 tại UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Chu Kiều

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh làm trưởng đoàn. Tới dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 12 quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, trong đó: 10 quỹ được ngân sách tỉnh cấp vốn hoạt động, 2 quỹ không được ngân sách Nhà nước cấp vốn. Đến hết năm 2018, tổng nguồn vốn của các quỹ đạt gần 1.800 tỷ đồng. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách cơ bản hoạt động có hiệu quả, phát triển được nguồn vốn và chấp hành đầy đủ các quy định về chế độ, chính sách pháp luật hiện hành.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung liên quan đến mục tiêu, nguồn thu, nhiệm vụ chi và đối tượng phục vụ của các quỹ; hoạt động thanh tra, kiểm tra của UBND tỉnh với các quỹ; hoạt động cho vay, sử dụng nguồn vốn của từng quỹ, đặc biệt đối với một số quỹ hoạt động không hiệu quả...

Trả lời câu hỏi của các đại biểu, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Công tác quản lý hoạt động các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách còn nhiều bất cập, một số quỹ chưa thực sự phát huy được hiệu quả do bộ máy hoạt động chưa hoàn chỉnh; lãi suất vốn vay của quỹ khó cạnh tranh với hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn… Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng chí đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, xây dựng, ban hành khung pháp lý thống nhất trong việc quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để có hướng dẫn trong việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các quỹ nhằm thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các quỹ; đánh giá cụ thể về những bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các quỹ. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của các quỹ theo tinh thần Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo các quỹ thanh tra, kiểm tra những khoản nợ quá hạn để xây dựng phương án xử lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng nguồn vốn giai đoạn 2013-2018 đối với Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh tại Sở Giao thông vận tải.

Sau 6 năm hoạt động, tổng nguồn vốn của Quỹ Bảo trì đường bộ bố trí cho công tác quản lý bảo trì hệ thống đường bộ là 422 tỷ đồng, đã phân bổ cho đơn vị quản lý thực hiện nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng thường xuyên gần 400km đường tỉnh và trên 460km đường huyện; sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh, đường huyện. Nhờ đó, kịp thời khắc phục các điểm đen giao thông, các tuyến đường xuống cấp và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ giải trình các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật; tổng nguồn thu, chi quỹ. Đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; đề xuất giải pháp nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu bảo trì, duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị Hội đồng quản lý quỹ chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát, cần nêu rõ những hạn chế, bất cập trong công tác bảo trì, quản lý, sử dụng quỹ; đưa ra con số cụ thể về số km cho từng loại đường cần bảo trì để đề xuất về nguồn vốn cần đầu tư cho quỹ với UBND tỉnh và Trung ương. Đồng thời, có những kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh về cơ chế, chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngọc LanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: