Thời Sự

Bộ CHQS tỉnh tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Thứ Hai, 05/04/2021

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị pano, áp phích phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Dương Hà

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và MTTQ các địa phương thực hiện tốt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử.

Bộ CHQS tỉnh thành lập Ban bầu cử, các tổ và các bộ phận giúp việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và các văn bản cần thiết liên quan tới bầu cử cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức như: Thông qua sinh hoạt chi bộ, “Ngày sinh hoạt chính trị văn hóa tinh thần”, tọa đàm, pano, áp phích, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh nội bộ, bản tin nội bộ… giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 về công tác bầu cử. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đối với cuộc bầu cử.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử bảo đảm đúng số lượng, thành phần và chất lượng đề ra.

Sau hiệp thương lần 2 , Bộ CHQS tỉnh có 2 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; Ban CHQS các huyện, thành phố có 11 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố.

Tổng số cán bộ quân sự thuộc Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và HĐND cấp huyện là 380 người.

Ban Bầu cử Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết và phân công khu vực bỏ phiếu cho cử tri thuộc các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ là cử tri các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tham gia bầu cử tại 13 địa điểm bầu cử. Cử tri của Ban CHQS các huyện, thành phố tham gia bầu cử cùng với địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác cho người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố. 100% người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều đảm bảo chất lượng, có sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.

Các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện hoạt động thi đua, nhất là trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và các địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật quân đội, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử trí các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác, nhất là các tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo an toàn sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: