Thời Sự

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng quý I//2021

Thứ Sáu, 02/04/2021

Chiều 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021; triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Mạnhvà các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

 

Quý I/2021, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương.

Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo Nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành, tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2020 theo hướng đa chiều; Đảng bộ Khối CCQ Trung ương ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” trong Đảng bộ khối; Thái Bình ban hành kế hoạch khảo sát thực trạng hoạt động của các loại hình chi bộ để làm căn cứ xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ”...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, quý II/2021, toàn ngành nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 01- CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và Quốc hội khóa XV. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện có hiệu quả “5 hóa” trong tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng....

Bạch Dương

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: