Thời Sự

Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018

Thứ Sáu, 10/05/2019

Sáng 9/5/2019, tại Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tiến hành giám sát kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Lượng

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng được thành lập theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (tiền thân là Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa). Căn cứ vào nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp, đến cuối năm 2018, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng đã cho 30 doanh nghiệp vay vốn với tổng số tiền hơn 170 tỷ đồng; bảo lãnh cho hơn 200 lượt khách hàng với tổng số tiền gần 650 tỷ đồng...

Từ nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng, nhiều doanh nghiệp có điều kiện triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, nguồn vốn hoạt động của quỹ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu vốn đối với các dự án lớn; đối tượng cho vay theo quy định hạn hẹp nên việc giải ngân còn gặp khó khăn. Mặc dù có nhiều chức năng, song, đơn vị mới thực hiện 3 hoạt động chính là: Cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp và bảo lãnh tín dụng. Chưa huy động được vốn (chủ yếu sử dụng nguồn ngân sách tỉnh); lợi nhuận đạt thấp do số lượng dự án được giải ngân ít; việc thu nợ cho vay bắt buộc, nợ quá hạn và xử lý tài sản còn chậm...

Đoàn Giám sát đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng giải trình, làm rõ các vấn đề về công tác thanh, kiểm tra, xử lý việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp; nguyên nhân khiến công tác huy động vốn và phát hành trái phiếu gặp khó khăn; hiệu quả việc đầu tư, bảo toàn nguồn vốn; tỷ lệ nợ xấu; việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và hình thức sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi chưa sử dụng đến…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đánh giá cao các kết quả đơn vị đạt được, trong đó có việc bảo toàn nguồn vốn ngân sách tỉnh; có đóng góp cho ngân sách địa phương; từ hoạt động đầu tư, cho vay vốn giúp 60 dự án trên địa bàn tỉnh có điều kiện triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý còn một số hạn chế như: Có dự án cho vay chưa đảm bảo điều kiện theo quy định; công tác bảo lãnh kém hiệu quả; nợ xấu chiếm tỷ lệ lớn; vốn điều lệ tuy thấp song lại chưa sử dụng hết; hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp vay vốn chưa thường xuyên. Do đó, đơn vị cần khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời tập trung xử lý các khoản nợ xấu; mở rộng các hoạt động để khai thác và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả...

Chiều cùng ngày, Đoàn Giám sát làm việc với Sở LĐ-TB&XH về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2018.

Trong 5 năm, UBND tỉnh đã cấp hơn 200 tỷ đồng cho vay XKLĐ và giải quyết việc làm trong nước. Từ nguồn vốn vay, toàn tỉnh có gần 9 nghìn lao động được giải quyết việc làm tại chỗ; hơn 1 nghìn lao động được xuất khẩu...

Đoàn Giám sát đề nghị Sở LĐ-TB&XH làm rõ các nhóm đối tượng được hưởng chính sách cho vay vốn; việc thực hiện phân bổ nguồn vốn ở các địa phương và cơ chế giám sát; hiệu quả quản lý nguồn vốn; nguyên nhân nợ quá hạn; chỉ tiêu XKLĐ đạt thấp so với kế hoạch; điều kiện và mức trần cho vay...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm thời gian qua. Tuy nhiên, việc quản lý quỹ còn có những tồn tại như: Tỷ lệ nợ xấu cao, nợ đọng kéo dài, nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu, trong đó có vốn vay XKLĐ. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Sở LĐ-TB&XH có giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn vay XKLĐ; có phương án giảm tỷ lệ nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay nhằm hạn chế tình trạng nợ xấu phát sinh...

Hà Trần

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: