Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số công việc quan trọng của tỉnh

Thứ Sáu, 10/05/2019

Ngày 9/5/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào một số công việc quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Khánh Linh

Đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, đây là việc làm rất cần thiết bởi tỉnh ta có hệ thống di tích lớn, trong đó, nhiều di tích xuống cấp trầm trọng nhưng trong những năm qua chưa được đầu tư đúng mức. Tuy nhiên, quá trình tu bổ phải chú ý giữ nguyên giá trị gốc, tránh tình trạng làm biến dạng di tích; dành không gian thỏa đáng cho các di tích. Mặt khác, cần phân loại di tích để có cơ chế hỗ trợ phù hợp. Đi đôi với tu bổ phải có biện pháp chống xuống cấp di tích. Tu bổ di tích phải gắn với phát triển du lịch; tăng cường xã hội hóa lĩnh vực này, những việc nào dân làm được nên giao cho nhân dân.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, các ý kiến tại hội nghị đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ban hành Chương trình hành động về vấn đề này bởi gần đây, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong xã hội. Để bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước, một số ý kiến đề nghị, cần tập trung một số giải pháp, nhất là tăng cường quản lý văn hóa phẩm độc hại tràn lan; phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục, chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, cần trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ mình; xử lý thật nghiêm minh các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em...

Đối với Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và 70 năm Ngày thành lập tỉnh, các ý kiến tại hội nghị bày tỏ sự đồng tình với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Một số ý kiến cho rằng, cần xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, nên phát động phong trào thi đua một cách toàn diện. Bên cạnh các hoạt động theo đề xuất, cần tập trung làm tốt việc biểu dương điển hình tiên tiến; triển lãm, chỉnh trang đô thị, khánh thành một số công trình chào mừng 2 sự kiện quan trọng này.

Kết luận các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hỗ trợ tu bổ, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đạt được những thành tựu quan trọng. Tỉnh cũng dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân. Đặc biệt là nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ tỉnh sẽ tập trung trong thời gian tới. Hiện nay, số lượng di tích của tỉnh nhiều, trong đó, một số di tích đang xuống cấp, trong khi nhu cầu đầu tư lớn, nguồn đầu tư còn hạn hẹp, công tác xã hội hóa chậm. Đồng tình với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần làm rõ về nguồn vốn đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, UBND tỉnh phải dành nguồn vốn để khôi phục, bảo tồn các di tích.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đồng chí đề nghị cần bổ sung các giải pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, quản lý văn hóa phẩm độc hại, nâng cao trách nhiệm của gia đình, MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Về Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và 70 năm Ngày thành lập tỉnh, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện kế hoạch này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, đồng chí lưu ý phải tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống; phát động phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, khánh thành các công trình chào mừng; các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao, chỉnh trang đô thị... nhưng trên tinh thần tiết kiệm.

Đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường và Tờ trình về cơ chế hỗ trợ, vận động nhân dân xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, nạo vét, cải tạo các thủy vực chứa nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, sau khi nghe ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Môi trường đang là vấn đề bức xúc. Trung ương, tỉnh cũng đã có chủ trương về vấn đề này. Riêng đối với tỉnh ta, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, mặc dù đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường nhưng hiệu quả chưa cao. Vì vậy, tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của nhân dân là rất cần thiết. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác này, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải; nghĩa trang; xử lý ô nhiễm làng nghề, ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, đánh giá chỉ số môi trường ở các khu công nghiệp.

Đối với Tờ trình về cơ chế hỗ trợ, vận động nhân dân xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, nạo vét, cải tạo các thủy vực chứa nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện lại, trong đó tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vật liệu; xác định rõ trách nhiệm cấp ủy các cấp phải tăng cường lãnh đạo; chính quyền chỉ đạo, quản lý; MTTQ, các đoàn thể vận động nhân dân, chỉ khi nào nhân dân đồng thuận thì mới làm. Bên cạnh đó, phải lưu ý vấn đề kỹ thuật để khi hoàn thành vận hành hệ thống hiệu quả; không dự án hóa và chú ý các điều kiện để thanh quyết toán thuận lợi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao HĐND tỉnh xem xét thông qua cơ chế, tính toán nguồn lực hỗ trợ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Tờ trình về chủ trương thực hiện dự án bãi đỗ xe tại Trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên; Tờ trình về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A4; tiến độ, kết quả thực hiện một số Nghị quyết, Đề án và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

N.PTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: