Thời Sự

Hội nghị trực tuyến: Tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài

Thứ Tư, 08/05/2019

Sáng 7/5/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số cơ quan liên quan.

Triển khai Quyết định 1849 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 363 về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Theo đó, thanh tra các cấp, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch; thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án thấu tình đạt lý giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết từ nơi phát sinh vụ việc KNTC nhằm góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu thanh tra các bộ, ngành, địa phương thống nhất đoàn kết nội bộ, đồng thời huy động sức mạnh của hệ thống chính trị nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng Hiến pháp, pháp luật; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên; chủ động sửa sai nếu quyết định giải quyết vụ việc chưa hợp lý. Chủ động, tích cực thực hiện các yêu cầu giải pháp mà thanh tra Chính phủ đã đề ra.

Hiện nay, toàn tỉnh còn 27 vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Ngay từ đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Tổ công tác đã rà soát 3 vụ việc khiếu nại kéo dài, qua đó tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Tổ công tác của tỉnh tập trung thực hiện rà soát các vụ việc theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; chủ động các phương án, tham mưu cơ chế, chính sách riêng cho từng vụ việc; lựa chọn một số địa phương để giải quyết trực tiếp. Phấn đấu đến cuối năm 2019 giải quyết dứt điểm khoảng 10 vụ việc KNTC kéo dài.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: