Thời Sự

Giao ban báo chí tháng 5, năm 2019

Thứ Tư, 08/05/2019

 

Sáng 7/5/2019, đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 5 năm 2019 với cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện văn phòng thường trú của các cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Chung

Tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh... đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Nổi bật là thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; công tác giáo dục và đào tạo; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm; công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; phản ánh một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm… Trong tháng, các cơ quan báo chí đã chú trọng tuyên truyền Cuộc thi “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc thi Báo chí với chủ đề “Vĩnh Phúc vững bước đi lên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì triển khai thực hiện.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Ngô Khánh Lân thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu, đậm nét các nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Các cơ quan báo chí chú trọng việc tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tuyên truyền việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả: Triển khai thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương quý I năm 2019; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng quý II năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống...

Đỗ Hoàng Hanh


 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: