Thời Sự

UBND tỉnh công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Thứ Ba, 07/05/2019

Ngày 25/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã ký ban hành Quyết định số 1115 công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 nhóm 1 gồm 6 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (Chi cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh) được xác định bởi 8 nội dung cụ thể ở 39 tiêu chí và 78 tiêu chí thành phần. Kết quả, Ngân hàng Nhà nước tỉnh xếp thứ nhất với 89,84 điểm/điểm, tối đa là 98 điểm, tiếp đến là BHXH tỉnh với 89,14 điểm và xếp cuối nhóm là Cục Thuế tỉnh với 81,85 điểm.

Nhóm 2 và 3 gồm 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (mỗi nhóm 10 cơ quan). Các cơ quan được xác định chỉ số CCHC với 8 nội dung cụ thể ở 40 tiêu chí và 77 tiêu chí thành phần. Kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ nhất với 90,74 điểm, xếp vị trí thứ 2 là Sở Tư pháp với 89,12 điểm, xếp cuối nhóm là Sở Ngoại vụ với 84,35 điểm.

Nhóm 4 gồm UBND 9 huyện, thành phố. Các đơn vị được xác định chỉ số CCHC với 8 nội dung cụ thể ở 43 tiêu chí và 93 tiêu chí thành phần. Kết quả, UBND huyện Yên Lạc xếp thứ nhất với 85,11 điểm, xếp thứ 2 là thành phố Phúc Yên với 85,06 điểm và xếp cuối nhóm là UBND huyện Sông Lô với 82,48 điểm.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc