Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5 năm 2019

Thứ Hai, 06/05/2019

Chiều 4/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 4, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong tháng 4, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ban Tổ chức các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiến hành xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ các cấp theo đúng quy định…

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để tham mưu cho Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng ban hành chỉ thị mới về hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thiện các nội dung thẩm định, rà soát quy hoạch BCH T.Ư giai đoạn 2021-2026 để trình Bộ Chính trị phê duyệt…

Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, các Tỉnh, Thành ủy đã cơ bản thành lập xong các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để phục vụ công tác nhân sự Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thống kê quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đầu nhiệm kỳ 2015-2020… Tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương…

Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng về công tác cán bộ và công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XI; Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng, khóa XII; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, trong tháng 5/2019, Ban Tổ chức Trung ương nhanh chóng hoàn thiện nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Dự thảo chỉ thị hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để báo cáo Bộ Chính trị, BCH T.Ư tại hội nghị Trung ương 10; trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch BCH T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2021-2026…

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thành lập xong các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng về công tác cán bộ và công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII; Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng, khóa XII; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của BCH T.Ư Đảng…

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc