Thời Sự

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thứ Sáu, 03/05/2019

Ngày 2/5/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV của tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Kim Ly

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) gồm 10 chương, 120 điều, được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi luật; tạo hành lang pháp lý thực hiện đổi mới GD&ĐT, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục, thúc đẩy hội nhập quốc tế trong GD&ĐT.

Trên cơ sở phân tích cơ sở khoa học, pháp lý cũng như những bất cập còn tồn tại hiện nay trong ngành GD&ĐT, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý, đi sâu vào nhiều khía cạnh khác nhau của dự thảo luật. Cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi, đa số các đại biểu đề nghị quy định rõ hơn về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam; làm rõ tính chất mở, liên thông, phân luồng và bổ sung chính sách, cơ chế để thực hiện phân luồng, liên thông; cần thống nhất quy định, phạm vi điều chỉnh của luật; thống nhất về cách gọi tên các bậc học; quy định, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Một số đại biểu đề nghị làm rõ các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và nguyên tắc chuyển đổi loại hình trường học nhằm xác định rõ tính chất hoạt động của các trường tư thục.

Về cơ chế chính sách phát triển giáo dục, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo luật quy định quá nhiều chính sách, các mục tiêu chính sách trừu tượng, quy định chung chung, đề nghị cần phải đơn giản, cụ thể hóa các chính sách để các chính sách được đồng bộ với các quy định của hiến pháp, luật đã ban hành. Để đảm bảo chất lượng của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, dự thảo luật cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, UBND các cấp, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình, sách giáo khoa và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục cấp tỉnh.

Cũng tại hội nghị, nhiều đại biểu có chung băn khoăn về quy định học sinh tốt nghiệp THCS có thể liên thông lên cao đẳng vì hình thức này dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa bằng cấp, không đạt được mục đích phân luồng; đồng thời, đề nghị cần làm rõ giá trị pháp lý của giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông; cân nhắc lại chức năng, nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên; đối với trung tâm học tập cộng đồng, cần xem xét lại mô hình hoạt động, chất lượng giáo dục tại các đơn vị này.

Các đại biểu còn đóng góp ý kiến liên quan đến chính sách tiền lương đối với nhà giáo, công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, vấn đề dạy thêm, học thêm… Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng, nên có sự điều chỉnh, lý giải các thuật ngữ một cách chính xác hơn, đảm bảo tính chuẩn mực của văn bản luật khi ban hành.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Trần Văn Tiến cho biết, các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc