Thời Sự

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ Sáu, 26/04/2019

Ngày 25/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên với Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Dương Chung

Dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Năm 2018, thành phố có 90,9% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 91,5%số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%. Trong 5 năm (2014 - 2019), MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ xây dựng 73 nhà Đại đoàn kết với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ 380 triệu đồng cho 651 lượt hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ,Tết… MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai; hỗ trợ 280 triệu đồng cho 200 hộ dân của thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai; chuyển quỹ của MTTQ tỉnh và ủng hộ đồng bào các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Quảng Ninh 960 triệu đồng…

Cùng với đó, MTTQ thành phố đã phát huy vai trò trong công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thành phố phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên tăng 3 - 5%; xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 100 lượt đoàn viên, hội viên, nhân dân về vốn, tư liệu sản xuất; chủ trì, phối hợp tổ chức 20 cuộc giám sát và phản biện xã hội, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; 100% cán bộ MTTQ thành phố và cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng; hơn 90% cán bộ MTTQ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm…

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; tham luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên và đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; hướng về cơ sở, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở…

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra 49 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ thành phố lần thứ XX và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ thành phố khóa XX, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: