Thời Sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương về kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư

Thứ Năm, 25/04/2019

Ngày 24/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, khảo sát kết quả sau 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Đi cùng đoàn, có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Văn phòng Chính phủ cùng một số bộ, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Chung

Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát, có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư (khóa X). Thực hiện Quyết định số 221, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 40 về việc lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Từ tỉnh đến các huyện, thành ủy đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và quy chế hoạt động. Thông qua đội ngũ cộng tác viên, đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, phục vụ lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn. UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký quy chế phối hợp và được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình phối hợp hàng năm.

Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động đề xuất, ký kết chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp với nhiều sở, ban, ngành của tỉnh nhằm tuyên truyền, định hướng về chủ trương, chính sách mới, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến các ngành, đơn vị, địa phương. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tích cực, chủ động ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giải quyết những bức xúc của nhân dân với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong việc thông tin về tình hình phát triển KT-XH, việc triển khai các dự án trọng điểm cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, huyện; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; tham mưu, tổ chức nắm bắt tình hình dư luận xã hội về những sự kiện chính trị lớn của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định, đánh giá chủ trương, chính sách của tỉnh, từ đó, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp nắm bắt, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là những sự kiện lớn của đất nước, vấn đề nhạy cảm, phức tạp; đấu tranh với hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc phá hoại nền tảng tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, tạo sự ổn định trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác phối hợp, các thành viên đoàn khảo sát của Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm rõ thêm một số nội dung về sự chủ động của cơ quan chuyên môn các cấp, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc ở mỗi cấp, mỗi ngành trong công tác phối hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm sáng tỏ thêm một số nội dung các thành viên đoàn khảo sát quan tâm trong công tác phối hợp giữa UBND với Ban Tuyên giáo các cấp về công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân. Để làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, triển khai các dự án lớn của tỉnh, đòi hỏi phải làm tốt công tác tuyên truyền và công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND trực tiếp là báo cáo viên tại các hội nghị, tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể. Các cơ quan truyền thông của tỉnh có sự phối hợp chỉ đạo để tuyên truyền, giải quyết những vấn đề bức bức xúc; tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho công tác truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng đã nêu một số mặt hạn chế trong công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân: Định hướng xử lý những vấn đề bức xúc còn chậm; vai trò của Ban Tuyên giáo cơ sở trong phối hợp, chỉ đạo còn hạn chế, thiếu sự chủ động; một số cấp ủy chưa thực sự vào cuộc...

Đồng chí đề nghị Trung ương tiếp tục có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành tham mưu đưa quy định về việc thực hiện công tác tư tưởng là một khâu trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án lớn phục vụ phát triển KT-XH có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của các tầng lớp nhân dân.

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định số 221 của Ban Bí thư trong công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trên cơ sở kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của tỉnh với các bộ, ngành Trung ương, đoàn khảo sát của Trung ương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư để có tổng kết sát thực tiễn, phù hợp với tình hình đặt ra và đề xuất những nội dung, giải pháp mới trong chỉ đạo công tác phối hợp đạt hiệu quả.

Hoàng Nga

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: