Thời Sự

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Gặp mặt - Đối thoại giữa chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thứ Hai, 22/04/2019

Ngày 18/4/2019, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Gặp mặt - Đối thoại giữa chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. Nội dung cơ bản như sau:

Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 1/2 ngày, trong tháng 4/2019 (dự kiến ngày 25/4/2019).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, Công thương, NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng, GTVT, LĐ-TB&XH, KH&CN, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, VH,TT&DL, Y tế, GD&ĐT, TT-TT, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Cục Thuế, Chi cục Hải quan, BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;đại diện các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh và huyện, thành phố; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; các doanh nghiệp viễn thông, cấp nước trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh (dự kiến 350 - 400 doanh nghiệp).

Hội nghị nhằm đối thoại trực tiếp giữa chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc với cộng đồng doanh nghiệp để trao đổi, nắm bắt, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tiêu thụ hàng hóa và việc thực hiện các thủ tục hành chính... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Kịp thời sửa đổi, ban hành mới hoặc kiến nghị, đề xuất các cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét hoàn thiện các cơ chế, chính sách mới nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình; kịp thời rà soát, tổng hợp thông tin, tình hình, kết quả hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt nhất. Các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm khẩn trương, nghiêm túc trả lời, giải đáp tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản và gửi trực tiếp tới doanh nghiệp trong thời gian không quá 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc hội nghị...TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: