Thời Sự

Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh: Lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Kiến trúc

Thứ Sáu, 12/04/2019

Sáng 11/4/2019, Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh tổ chức lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Kiến trúc. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Dự thảo Luật Kiến trúc được Quốc hội xây dựng gồm 5 chương, 41 điều quy định về hoạt động kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, cần thiết phải ban hành Luật Kiến trúc trong thời điểm hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động kiến trúc. Cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo luật, các đại biểu tham gia ý kiến về các vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh của luật; chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc và chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam; quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa; đối tượng quản lý kiến trúc; quy chế quản lý kiến trúc; nghĩa vụ của kiến trúc sư; quy định cấm trong hoạt động kiến trúc; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý tranh chấp trong hoạt động kiến trúc... Một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về một số quy định về phạm vi quản lý Nhà nước, thiết kế quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc còn chung chung, chưa thể hiện được nội hàm của hoạt động kiến trúc. Liên quan đến quản lý Nhà nước về kiến trúc, các đại biểu cho rằng, cần quy định rõ công tác quản lý Nhà nước ở quy trình, giai đoạn nào để tránh lãng phí thời gian của người dân, doanh nghiệp cũng như của Nhà nước; quy định rõ vai trò quản lý Nhà nước về kiến trúc đối với các dự án đầu tư; bổ sung quy định giám sát, quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan đối với hoạt động kiến trúc.

Để Dự thảo Luật Kiến trúc chặt chẽ, logic hơn, một số đại biểu cho rằng, cần cụ thể hóa nội hàm của hoạt động kiến trúc trong phạm vi điều chỉnh; quy định rõ tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng mà cơ quan có thẩm quyền quy định trong quản lý thiết kế kiến trúc; các quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề, đối tượng được cấp chứng chỉ một cách cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung trong cách hành văn và một số câu, từ cụ thể tại Điều 30, khoản 1; Điều 9, khoản 5; Điều 12, khoản 3; khoản 1, khoản 2, Điều 27; khoản 2, Điều 32; khoản 1, Điều 3; khoản 5, Điều 15…

Thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: