Thời Sự

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng

Thứ Năm, 11/04/2019

Sáng 10/4/2019, UBKT Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát quý II năm 2019. Ảnh Trường Khanh

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; Kim Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBKT các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quý I/2019, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và UBKT T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được BCH Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2019, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng…

Trong quý, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 BTV cấp ủy cấp huyện và 2 đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể BTV, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô.

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 55 tổ chức Đảng và 28 đảng viên, giảm 9,8% về số tổ chức và giảm 36,3% về số đảng viên so với cùng kỳ năm 2018; giám sát chuyên đề đối với 44 tổ chức và 52 đảng viên, tăng 76,1% về số tổ chức và tăng 79,3% về số đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp ủy cấp trên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên, cấp ủy viên... Qua kiểm tra, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 36 đảng viên vi phạm.

Quý I, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; kiểm tra, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin của báo chí phản ánh về những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên… Tổ chức kiểm tra 19 đảng viên và 11 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 36 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 42 tổ chức Đảng và 112 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên vi phạm...

Trong quý II, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm như: Đầu tư XDCB, quản lý, sử dụng đất, bồi thường GPMB...; tập trung kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác cán bộ, trong đó, chú trọng kiểm tra những biểu hiện suy thoái, những vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, UBKT các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tập trung triển khai có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và UBKT T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư KNTC của công dân về những biểu hiện sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú trọng xây dựng, kiện toàn, bố trí cơ cấu nhân sự của UBKT cơ sở trong nhiệm kỳ tới. Tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: