Thời Sự

Khối thi đua các Hội tỉnh Vĩnh Phúc: Triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2019

Thứ Năm, 11/04/2019

Ngày 10/4/2019, Khối thi đua các Hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua các Hội ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh Kim Ly

Khối thi đua các Hội tỉnh Vĩnh Phúc gồm 17 đơn vị: Hội Nhà báo - đơn vị Trưởng Khối thi đua các Hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Luật gia, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Câu lạc bộ Hưu trí, Hội Cựu thanh niên xung phong, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Kiến trúc sư, Hội Sinh viên, Hội Y – Dược, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Đoàn Luật sư, Hội Doanh nghiệp trẻ, Liên hiệp các hội khoa học Vĩnh Phúc và Ban đại diện người cao tuổi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện tốt nhiệm vụ, hoạt động của Khối thi đua trong năm 2019; tham gia đóng góp vào dự thảo kế hoạch hoạt động Khối thi đua các Hội năm 2019, Quy chế hoạt động của khối, Hướng dẫn tiêu chuẩn chấm điểm, bình xét, đánh giá phân loại thi đua của Khối thi đua các Hội năm 2019.

Bám sát các nội dung thi đua năm 2019 được UBND tỉnh phát động, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong khối, Khối thi đua các Hội thống nhất quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019".

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2019, Khối thi đua các Hội tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chương trình hành động của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát triển sự nghiệp của từng đơn vị trong khối; tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với lĩnh vực thuộc ngành, đơn vị quản lý; tăng cường thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của mỗi đơn vị…

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua các Hội đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung thi đua năm 2019.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: