Thời Sự

Giao ban công tác tư pháp quý I năm 2019

Thứ Tư, 10/04/2019

Sáng 9/4/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Ngay từ đầu năm, ngành tư pháp chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL được chú trọng. Quý I năm 2019, ngành tư pháp đã tham gia ý kiến vào 33 dự thảo văn bản, thẩm định 18 dự thảo văn bản của tỉnh, 4 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương. Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì thường xuyên. Ngành đã tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hướng giải quyết 6 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, có nhiều đổi mới, bước đầu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận, cập nhật và xử lý hơn 2.410 thông tin án tích, lập 30 mã số lý lịch tư pháp (LLTP), cung cấp gần 400 thông tin bổ sung LLTP cho Trung tâm LLTP Quốc gia, tiếp nhận hơn 1.000 đề nghị cấp phiếu LLTP, đã giải quyết xong hơn 943 trường hợp, còn lại đang trong thời hạn giải quyết…

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định; việc tư vấn giải quyết đối với các vụ, việc phức tạp được thực hiện kịp thời, có chất lượng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tư pháp: Tiến độ, chất lượng thẩm định một số văn bản QPPL còn chậm; hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL chưa cao, còn gia tăng tình trạng học sinh, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; việc xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương còn nhiều sai sót về trình tự, thủ tục, thẩm quyền…

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ công tác quý II năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở thông qua các lớp đào tạo, tập huấn; tiếp tục thực hiện phần mềm hộ tịch; khắc phục tình trạng chậm thời hạn cấp phiếu LLTP; tăng cường công tác thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm về xử lý vi phạm hành chính, công tác luật sư, công tác công chứng… phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: