Thời Sự

Giao ban báo chí thường kỳ

Thứ Sáu, 05/03/2021

Sáng 5/3, đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2021 với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí của tỉnh, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, đại diện văn phòng thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Khánh Lân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Hùng

 

Đánh giá công tác báo chí trong tháng 2 và những ngày đầu tháng 3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị.

Các cơ quan báo chí đã chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh... đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Cùng với báo chí địa phương, văn phòng đại diện, cơ quan, phóng viên thường trú các báo, tạp chí của Trung ương, của ngành trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thông tin, tuyên truyền kịp thời tình hình phát kinh tế - xã hội và các hoạt động lớn của tỉnh; góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Hệ thống truyền thanh cơ sở và các bản tin, trang thông tin điện tử thực hiện tốt chức năng là cơ quan tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Khánh Lân khẳng định, các cơ quan báo chí trong tháng 2 đã chủ động tuyên truyền kịp thời những vấn đề thời sự nổi bật trên địa bàn tỉnh...

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan báo chí bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời chú trọng một số nội dung tuyên truyền như:

Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục có các bài viết tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2021.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư; triển khai các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư công của tỉnh.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; công tác quy hoạch đô thị; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường; giải quyết đất dịch vụ; công tác an sinh xã hội; Chương trình quảng bá thương hiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống cháy nổ.

Các cơ quan báo chí bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cấp, các ngành (nhất là ngành Y tế) để tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và có hiệu quả về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền với thời lượng, dung lượng cao hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống... tuyên truyền triển khai thực hiện Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (thực hiện từ ngày 1/3/2021).

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện chính sách thông tuyến (áp dụng đối với điều trị nội trú) trong khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến tỉnh từ ngày 1/1/2021, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các đơn vị y tế cần thúc đẩy quá trình thông tuyến, thông tuyến phải đi cùng với việc tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế.

Đỗ Hoàng Hanh

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: