Thời Sự

Triển khai công tác mặt trận năm 2021

Thứ Ba, 02/03/2021

Ngày 2/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2021.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội với nhiều thuận lợi và khó khăn, trong đó có tác động do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp đã phối hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo Tết cho nhân dân. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã giúp đỡ, hỗ trợ khoảng 9,034 triệu lượt người và quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trị giá khoảng 6.393 tỷ đồng.

Năm 2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp tập trung triển khai. Trước hết, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ mặt trận, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của mặt trận các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2021, mặt trận các cấp quan tâm triển khai Nghị quyết Đại hội mặt trận các cấp; gắn các hoạt động công tác mặt trận với việc tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của những ngày kỷ niệm lớn, phát huy truyền thống MTTQ Việt Nam các cấp; kiện toàn, ổn định bộ máy nhân sự; tăng cường nắm sát tình hình nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Chọn điểm nhấn trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các giai tầng trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải bám sát thực tế, phản ánh đúng tình hình.

Đồng chí yêu cầu, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán trong triển khai thực hiện để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: